Když knihy, tak jedině od nás

Stránky: | 1 | ... | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | ... | 146 |

Zákon o právu shromažďovacím - Komentář

Vyšlo v březnu 2010

Cena:
520.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti

Vyšlo v lednu 2009

Cena:
450.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, 2. díl § 180–389

Vyšlo v prosinci 2010

Cena:
360.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář

Vyšlo v prosinci 2010

Cena:
1040.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o rodině, s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími 9. aktualizované a přepracované vydání

Prosinec 2011

Cena:
690.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) - Komentář

Březen 2015

Cena:
895.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou

Červen 2017

Cena:
320.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované vydání

Prosinec 2011

Cena:
850.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o soudech a soudcích

Listopad 2015

Cena:
990.00 Kč
Vložit do košíku
Stránky: | 1 | ... | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | ... | 146 |