Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vaške
Objednací číslo PP60
Nakladatel C.H.BECK
ISBN
Datum vydání Srpen 2007
Počet stran 496
Cena 720,- Kč
Anotace Publikace se zabývá uznáním a výkonem cizích rozhodnutí. V první části pojednává o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných v členských státech EU, v druhé části jsou rozebrány jednotlivé mezinárodní smlouvy v částech věnujících se uznání a výkonu rozhodnutí, a v třetí části je vyložena vnitrostátní úprava problematiky, použitelná na rozhodnutí nepodléhající evropským předpisem ani mezinárodním smlouvám. Do první části jsou zařazeny i výklady k evropskému exekučními titulu, byď se nejedná o uznání a výkon cizích rozhodnutí v pravém slova smyslu. Jelikož tento předpis je mnohem významnější pro praxi tuzemských nalézacích soudů, je evropský exekuční titul vyložen především z pohledu českého procesního práva; publikace se snaží odpovědět na otázku, kdy lze české rozhodnutí potvrdit jako evropský exekuční titul. Zařazeny jsou též výklady k evropskému platebnímu rozkazu. Publikace je určena především pro praktickou potřebu exekučních a nalézacích soudců a advokátů poskytujících právní služby v oblasti vymáhání pohledávek v cizině. Jistě však najde využití i v praxi podnikových právníků u větších podniků, soudních exekutorů, notářů apod.
« zpět