Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Právo mezinárodního obchodu 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Rozehnalová
Objednací číslo WK3768
Nakladatel Wolter Kluwer
ISBN 978-80-7357-562-5
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 552
Cena 599,- Kč
Anotace

Publikace Právo mezinárodního obchodu se skládá ze tří částí reagujících na různé aspekty právní regulace světového obchodu - části věnující se problematice mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva vytvářeného na úrovni Světové obchodní organizace, části věnované regulaci na úrovni Evropských společenství a České republiky a nakonec části věnované právnímu režimu vybraných typů mezinárodních obchodních transakcí. Je doplněna o řadu praktických pokynů, judikaturu a odkazů na právní úpravu národní, mezinárodní i evropskou.
Kniha je primárně určena pro studenty magisterského studijního oboru Právo a ekonomických oborů. Je však současně i vhodným zdrojem informací pro odborníky z praxe. Poskytuje ucelený pohled na regulaci mezinárodního obchodního styku. Představuje východisko pro detailní zkoumání řady dalších oblastí a zdroj informací pro činnosti v této oblasti.
Autorka publikace prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. působí jako profesor mezinárodního práva soukromého a obchodního na Právnické fakultě MU Brno. Je autorkou řady odborných monografií a článků z oblasti mezinárodního práva soukromého, mezinárodního práva obchodního a rozhodčího řízení v ČR i zahraničí. Působí rovněž jako rozhodce ve vnitrostátních i mezinárodních obchodních sporech.

« zpět