Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obecně prospěšná společnost 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořák
Objednací číslo WK3636
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-598-4
Datum vydání Únor 2011
Počet stran 124
Cena 209- Kč
Anotace

Předkládaná publikace je třetím, doplněným, rozšířeným a aktualizovaným komentářovým vydáním zákona o obecně prospěšných společnostech podle právního stavu účinného ke dni 1. 1. 2011.
Předmětem pozornosti publikace jsou především praktické aspekty využití tohoto specifického druhu neziskové právnické osoby.
Publikace sleduje strukturu zákona se zvláštním zřetelem na problematická a výkladově sporná místa právní úpravy. Použita je dostupná známá judikatura a také vybraná odborná právnická literatura k této problematice.
V zájmu pokud možno komplexního pohledu čtenáře jsou připojeny i texty důvodových zpráv zákona a jeho významnějších novel, a dále také výňatky věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku a občanského soudního řádu.

« zpět