Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vetešník/Jemelka
Objednací číslo BMK11
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-399-8
Datum vydání Srpen  2011
Počet stran 352
Cena 790,- Kč
Anotace

Komentář se dotýká nejenom jednotlivých ustanovení zákona, ale současně i podzákonných předpisů provádějících zákon o návykových látkách. Doplňkem komentáře jsou informace o souvisejících právních předpisech, literatuře a judikatuře, týkající se např. možnosti obcí regulovat tuto problematiku nad rámec zákona prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V publikaci jsou zohledněny praktické zkušenosti obou autorů s touto problematikou jak z činnosti městské policie hlavního města Prahy, tak současně i bezpečnostní komise působící na území hlavního města Prahy.

Komentář je určen strážníkům obecních a městských policií, příslušníkům Policie ČR, představitelům obcí a měst, zaměstnancům zařízení, ve kterých dochází k omezování kouření či konzumace alkoholických nápojů nebo centrům zabývajícím se problematikou návykových látek. Nepochybně bude použitelná i pro zájmovou skupinu z řad odborné i laické veřejnosti.

« zpět