Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Finanční vzdělávání pro střední školy - se sbírkou řešených příkladů na CD  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořáková/Smrčka
Objednací číslo EU56
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-008-9
Datum vydání Srpen  2011
Počet stran 336
Cena 490,- Kč
Anotace Učebnice obsahuje ucelený text o problematice osobních a rodinných financí. Snahou autorů bylo nejen zprostředkovat znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti, ale také vysvětlit danou problematiku v širších souvislostech. Jaké procesy ve společnosti a ekonomice ovlivňují nutnost finančně vzdělávat mladou generaci ?

Tomu odpovídá také obsah učebnice. Naleznete zde výklad o tom, proč jedinec touží po penězích a jakou roli hraje sebeřízení a sebekontrola při správě osobních a rodinných financí. Nosnými kapitolami jsou - v souladu se standardy finanční gramotnosti - ty, které pojednávají o penězích, hospodaření domácnosti, finančních produktech a ochraně spotřebitele. Celá problematika je zasazena do širokého ekonomického a společenského kontextu. Znalosti jsou ilustrovány na řadě praktických příkladů.

Texty na přiloženém CD pomohou nejen studentům, ale zejména pedagogům v jejich výuce. Obsahují vybrané výukové metody finančního vzdělávání, sbírku příkladů ( včetně jejich řešení ) a vybrané webové stránky zaměřené na finanční gramotnost a finanční vzdělávání.
« zpět