Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Ekonomie 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Holman
Objednací číslo EU53
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-006-5
Datum vydání Srpen 2011
Počet stran 698
Cena 940,- Kč
Anotace Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydaná v roce 1999. Od té doby posloužila mnoha tisícům studentů k tomu, aby si osvojili základy zajímavé disciplíny, jíž ekonomie beze sporu je. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. Páté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky.Učebnice představuje zásadní odklon od abstraktní metody výkladu, která redukuje ekonomii na soubor obecných pouček, definic, rovnic a křivek a činí tak z ekonomie nudný a od reality odtržený předmět. Místo toho nabízí ilustrativní metodu výkladu, která představuje spojení a průběžné prolínání teorie s příklady, případovými studiemi a aplikacemi. Ukazuje tak čtenářům, že ekonomie není abstraktní věda, nýbrž že má bezprostřední vztah k podnikání a k politice, a umožňuje jim orientovat se ve složitém, ale zajímavém ekonomickém světě - ve světě lidí, nikoli ve světě vzorců a křivek
« zpět