Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

AUTO V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šubrt/Bukovjan/Trezziová.
Objednací číslo WK2181
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-697-4
Datum vydání Říjen  2011
Počet stran 108
Cena  150- Kč
Anotace

Používání automobilů, popřípadě motocyklů pro pracovněprávní účely má řadu aspektů, vyplývajících ze zákoníku práce, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale též předpisů daňových. Jde o problematiku, v níž se velmi často projevují nejasnosti a neznalosti, popřípadě i rozdílné výkladové právní názory. Účelem výkladu je podat komplexní pohled na tyto otázky, a to zásadně pro účely pracovněprávních vztahů (pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), respektive v oblasti daňové též pro účely pořizování a užívání uvedených dopravních prostředků podnikateli či statutárními orgány obchodních společností nebo jejich členy (včetně osob samostatně výdělečně činných).
Vyšlo jako samostatně prodejná příloha časopisu Práce a mzda č. 10/2011.

« zpět