Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

MANAGEMENT DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Nejedl
Objednací číslo WK3498
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-673-8
Datum vydání Říjen  2011
Počet stran 204
Cena  305,- Kč
Anotace

Cílem publikace je podat ucelený výklad destinačního managementu. Pozornost je věnována jeho nejdůležitějším otázkám, jejichž poznání umožňuje pochopit komplexnost předmětné problematiky. Zabývá se jejími principy a specifikami s důrazem na respektování vzájemné provázanosti jednotlivých jevů a souvisejících procesů při jejich působení a posuzování. Seznamuje s vývojem v zahraničí a v České republice.
Způsob výkladu respektuje skutečnost, že vývoj v řízení cestovního ruchu v regionech prožívá dynamické období a dostává se do popředí zájmu, v teorii, její praktické aplikaci a také ve vědě a výzkumu.
Kniha je určena všem zájemcům o problematiku destinačního managementu působícím v různých pracovních pozicích v praxi i teorii cestovního ruchu, pracovníkům institucí a organizací zabývajících se rozvojem a ovlivňováním turismu v destinacích na národní, regionální i lokální úrovni a dále podnikatelům v cestovním ruchu v regionech.

« zpět