Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

METODOLOGIE NALÉZÁNÍ PRÁVA. Úvod do právní argumentace 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Melzer
Objednací číslo PU94
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-382-0
Datum vydání Prosinec 2011
Počet stran 284
Cena 620,- Kč
Anotace Tato publikace je první moderní učebnicí právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam).
Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů.
Učebnice se věnuje například těmto problémům z oblasti právní argumentace:
- Jak získávají jednotlivé právní argumenty legitimitu pro použití v právní praxi?
- K čemu směřuje výklad právních předpisů? Zde se učebnice podrobně zabývá naukou o výkladovém cíli.
- Praktický význam jazykového výkladu a nauka o třech oblastech pojmu.
- Jaký je vztah historického výkladu k ostatním výkladovým metodám a kdo je „zákonodárcem", jehož vůli zkoumáme?
- Systematické argumenty a jejich povaha.
- Objektivně teleologický výklad jako základní metoda výkladu právních předpisů.
- Může soudce rozhodovat praeter legem či dokonce contra legem? Legitimita a meze soudcovského dotváření práva.
Učebnice Metodologie nalézání práva - úvod do právní argumentace představuje prakticky aplikovanou právní teorii. Má tak významnou praktickou relevanci, neboť ovládnutí této materie je nezbytným předpokladem správného odůvodnění řešení právních problémů.
« zpět