Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - nástroje a metody 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Fibírová/Šoljaková/Wágner
Objednací číslo WK4593
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-712-4
Datum vydání leden 2012
Počet stran 391
Cena  425,- Kč
Anotace

Cílem publikace je poskytnout čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídicím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, příjmů a výdajů). Kniha se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které již tradičně manažerské účetnictví používá, ale i o vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti těchto informací, jejich možných variantních řešení. Pochopení textu vyžaduje základní znalosti obecných účetních metod a principů, finančního účetnictví a finančního řízení. Obecný výklad jednotlivých témat je v textu doplněn řešenými příklady, které by měly usnadnit pochopení konkrétní problematiky a měly by být zároveň i vodítkem pro vlastní návrh řešení.
Kniha je určena všem, kteří se zajímají o tuto problematiku, zejména řídicím pracovníkům, kteří pro svoji činnost potřebují kvalitní systém informací, a specialistům v oblasti controllingu, účetnictví, finančního řízení a finanční analýzy, kteří připravují řídicím pracovníkům účetní informace pro řešení jejich rozhodovacích úloh.

« zpět