Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Wagnerová/Šimíček/Langášek/Pospíšil
Objednací číslo WK6055
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-750-6
Datum vydání březen 2012
Počet stran 906
Cena  1563,- Kč
Anotace

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k Listině základních práv a svobod tak zaplňuje dlouho zející mezeru na knižním trhu.
Autoři komentáře působí u nejvyšších soudních institucí, zejména na Ústavním soudu a na katedrách ústavního práva pražské i brněnské právnické fakulty.Snahou autorů bylo podat nikoliv jen izolovaný výklad ustanovení Listiny, ale uvádět jej v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se tak rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního soudu, ale také s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a dalších mezinárodních judiciálních, kvazijudiciálních či poradních orgánů. Výklad se často opírá o srovnání se zahraničními katalogy lidských práv a o judikaturu ústavních soudů evropských zemí.

« zpět