Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

FÚZE - PRÁVO, ÚČETNICTVÍ A DANĚ 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor

Josková/Čouková/ Podškubka/ˇAfránek

Objednací číslo 301201
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-885-7
Datum vydání duben 2012
Počet stran 152
Cena 270,- Kč
Anotace Cílem této publikace je poskytnout praktický návod pro realizaci fúze společností s ručením omezeným nebo akciových společností, kdy společníci usilují o maximální zjednodušení (a tedy snížení nákladů), a využijí možnosti vzdát se (alespoň některých) práv, u kterých to zákon o přeměnách připouští. Hlavní těžiště publikace proto spočívá v podrobném popisu jednotlivých kroků (seřazených podle jejich časové souslednosti) při realizaci fúze. Součástí publikace je pro lepší porozumění i vzorový harmonogram a vzorové projekty fúze. Zohledněny jsou přitom nejenom právní, ale i účetní a daňové souvislosti včetně pojednání o činnosti znalce. V publikaci je proto také pasáž o vedení účetnictví při fúzi, přehled povinností vůči finančnímu úřadu a stručný úvod do struktury a obsahu znaleckého posudku pro fúzi. Pro úplnost byla do publikace zařazena i pojednání o postupu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jehož souhlas může být potřeba u fúzí společností nespadajících do téže skupiny. Při sestavování publikace usilovali autoři především o srozumitelnost.
Podle autorů, kteří realizovali v praxi již celou řadu fúzí jako advokáti, daňoví poradci, auditoři, účetní a znalci je nejdůležitějším předpokladem pro zdárné dokončení fúze dobrá koordinace činnosti všech osob podílejících se na fúzi, tedy zúčastněných společností, jejich statutárních orgánů a zaměstnanců, poradců, auditorů a notáře. Autoři doufají, že tato publikace pomůže mnoha společnostem k úspěšné realizaci fúze.
« zpět