Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI VE SVĚTLE REKODIFIKACE ČESKÉHO OBCHODNÍHO PRÁVA 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořák
Objednací číslo WK6051
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-755-1
Datum vydání červenec 2012
Počet stran 536
Cena  762,- Kč
Anotace

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem těchto obchodních korporací.
Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy osobních obchodních společností podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k evropskému hospodářskému zájmovému sdružení také nařízení Rady EU č. 2137/1985 ze dne 25. 7. 1985, o evropském hospodářském zájmovém sdružení.
Významná pozornost je věnována i nové právní úpravě osobních obchodních společností podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2014.
Autor se při rozboru se práce neomezuje pouze na českou právní úpravu; tam, kde je to relevantní, přihlíží i k právním úpravám této problematiky některých sousedních států.

« zpět