Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dědič/Gřivna/Púry/Říha
Objednací číslo EKZ137
Nakladatel C.H.BECK
ISBN

978-80-7400-11

Datum vydání srpen  2012
Počet stran 824
Cena 1410,- Kč
Anotace - 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti
- Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci
- Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu
- Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší
- Publikaci připravil autorský kolektiv renomovaných odborníků pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, autora tohoto zákona i trestního zákoníku -
« zpět