Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

SOUSTAVNÝ ÚVOD VE STUDIUM NOVÉHO ŘÍZENÍ SOUDNÍHO 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Ott
Objednací číslo WK0992
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-896-1
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 1080
Cena  2522,- Kč
Anotace

Lze bez nadsázky tvrdit, že Emil Ott, který stál před více než sto lety u kolébky moderní české procesualistiky, určil svým Soustavným úvodem její směr a natrvalo ovlivnil její další osudy. Ottova kniha je dílem nadčasovým, v němž čtenář nalezne zasvěcený výklad procesních institutů, které jaksi samozřejmě užívá ve své každodenní právní praxi. Namátkou lze zmínit úpravu žaloby a jejích druhů, projednací zásady, dokazování či řádných opravných prostředků. Ott tím, že ve své knize odhaluje myšlenkové kořeny moderního civilního procesu, nám zároveň umožňuje lépe reflektovat vývoj, kterým u nás ve dvacátém století a v poslední dekádě občanské soudní řízení prošlo.
Je zřejmé, že se nelze vracet proti proudu času. Abychom však věděli, kam v civilním procesu směřovat, musíme jeho ideové základy dobře znát. Což platí zvláště dnes, kdy po dokončení rekodifikace soukromého práva nás nutně čeká obdobný úkol rovněž na poli civilního řízení.
Předmluvu ke knize napsal Bohumil Dvořák.

« zpět