Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

PRINCIP PROPORCIONALITY A JEHO ROLE PŘI INTERPRETACI ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Ondřejek
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-31-1
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 224
Doporučená cena 360,- Kč
Sleva
Popis

Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a veřejnými zájmy společnosti. V průběhu doby se vyvinuly rozdílné koncepce, jak řešit výše uvedené konflikty v ústavním právu, popřípadě kolize mezi základními právy navzájem. Žádná z nich nedosahuje v současnosti takového rozšíření jako princip proporcionality.
Cílem publikace je popsat a rozvinout teorii principu proporcionality při rozhodování o mezích základních práv. Tento princip je zkoumán jak z hlediska historických zdrojů, tak zejména z hlediska doktrinárních názorů a soudní praxe po druhé světové válce. Mimo jiné je podrobně popsán vývoj principu proporcionality ve Spolkové republice Německo a dále jeho prosazování se jakožto moderní metody ústavněprávní argumentace v českém právu.
Autor vnímá princip proporcionality jako neutrální princip ústavního práva a při jeho aplikaci argumentuje ve prospěch rozdílné míry intenzity soudního přezkumu ústavnosti.
Publikace je vhodná jak pro studenty zabývající se problematikou lidských práv, tak pro praktikující právníky hledající ucelený přehled současného zkoumání principu proporcionality představiteli české i zahraniční ústavní teorie a příklady aplikace tohoto principu různými soudy.

« zpět