Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR POHLEDEM TEORIE A SOUDNÍ PRAXE 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Mikeš
Objednací číslo WK1602
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-929-6
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 310
Cena  564,- Kč
Anotace

    Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Představuje ucelený obraz výkladu vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva podávaný soudy a přibližuje pravidla pro aplikaci mezinárodního práva vyplývající z ústavních i dalších zákonů.
Jádro knihy tvoří aktuální právní úprava, autor však představuje i její vývoj od vzniku Československa, pokud může být inspirující pro současnost. Podává podrobný rozbor tzv. euronovely Ústavy ČR a porovnává Českou a polskou právní úpravu v této oblasti, která je s ohledem na svou blízkost v mnohém inspirující. Kniha je dosud nejrozsáhlejším a nejucelenějším pojednáním o mezinárodním právu v rozhodovací praxi českých soudů, které zároveň není pouhým shrnutím judikatury a literatury, ale přináší i zcela nové pohledy na postavení mezinárodního práva v českém právu.

« zpět