Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH PŘENOSU V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Maisner/Vaníček
Objednací číslo WK1460
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-964-7
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 134
Cena  343,- Kč
Anotace Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, jehož jsme již integrální součástí. Jejím účelem je podnítit potřebnou diskuzi o smyslu, potřebě a účelnosti legislativního propojení problematiky přenosu obsahu s jeho regulací a ochranou.
Současnou právní úpravu této sféry lze považovat za dočasnou, neboť je silně závislá na technologickém vývoji v oblasti IT. Ještě patrnější je tato situace v oblasti regulace autorských práv, která se ocitla na hranici udržitelnosti. Budoucí právní úprava tak musí vycházet z odborné a fundované diskuze o vzniku a dobrém fungování regulace elektronických komunikací.
Monografie je zásadním příspěvkem do této diskuze, neboť jsme bezesporu svědky formování nového právního odvětví, které integrálně propojuje dosud oddělené, ba roztříštěné právní předpisy pro různé oblasti digitálního světa.
« zpět