Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

SPECIFIKA ÚČETNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořáková
Objednací číslo WK1981
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-961-6
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 156
Cena  230,- Kč
Anotace

    Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení hospodářských jevů, které vznikají při činnosti subjektů provozujících zemědělskou prvovýrobu a lesnictví, ale zejména komplexností zpracování problematiky. Publikace se zabývá účtováním ekonomických transakcí vznikajících v důsledku provozování zemědělské výroba y lesnictví a následně jejich zobrazení v účetní závěrce podniku...
Praktických přínosem publikace je rovněž zpracování problematiky kalkulací, která je klíčová pro správné vstupní ocenění zemědělské produkce.
V oblasti účetnictví se autorka nespokojí pouze s výkladem účetních postupů a metod dle české právní úpravy, ale obšírně a srozumitelně seznamuje čtenáře i s mezinárodní úpravou účetnictví, resp. výkaznictví, v této oblasti - zejména s Mezinárodním účetním standardem IAS 41 - Zemědělství...
Publikace je vhodně doplněna o řadu příkladů a účetních schémat, která jsou potřebná pro pochopení výkladu problematiky. Je psána čtivě a výklad je i pro nezasvěceného čtenáře srozumitelný.

Ing. Daniela Kynclová
Kniha neopomíjí aktuální právní úpravu pro účetnictví a oceňování v zemědělství v ČR, ale přináší i obecnější a tím trvalejší informace... Může být účinným pomocníkem jak v běžné účetní praxi, tak i v situacích řešení specifických případů oceňování, vykazování a z toho plynoucího účtování v zemědělských podnicích.

« zpět