Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Právo vnějších vztahů Evropské unie, 2.vydání 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Svoboda Pavel
Objednací číslo 3052
Nakladatel Linde
ISBN
Datum vydání Duben 2007
Počet stran 320
Cena 412,- Kč
Popis

Právo vnějších vztahů Evropské unie je evropskoprávním oborem, který osciluje mezi evropským a mezinárodním právem.
Evropská unie udržuje vztahy prakticky s celým světem, ať už promlouvá hlasem Společenství (viz obchodní politiku), nebo členských států (v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky). Komplexně zpracovaná publikace se zabývá výkladem mezinárodní subjektivity Společenství a Evropské unie, vnějšími pravomocemi EU, systémem vnějších smluv EU a mezinárodních smluv uzavřených členskými státy. Velkou pozornost autor věnuje společné obchodní politice včetně rozvojové spolupráce, přidružení ke Společenství a navazující problematice rozšiřování. Závěr publikace je věnován Společné zahraniční a bezpečnostní politice a lidským právům ve vnějších vztazích EU.
Od prvního vydání tohoto titulu v r. 1999 se mnohé změnilo i ve vnějších vztazích EU. Předně se Česká republika stala členským státem EU, takže na řadu aspektů vnějších vztahů EU bylo třeba zaměřit se poněkud jinou optikou. V platnost vstoupila i Niceská smlouva (únor 2003), aby v některých aspektech institucionální povahy byla záhy překonána dohodami o přistoupení dvanácti nových členských států. Paralelně s tímto procesem probíhá (ne)schvalování Smlouvy o ústavě pro Evropu a diskuse o jejím dalším osudu. Podstatně se změnil i pohled na mezinárodně právní subjektivitu EU. Ani zbytek světa, s nímž EU udržuje vnější vztahy, nezůstal stejný. Rozmach terorismu začal akcentovat nové priority, jež vedly k reformulaci některých evropských politik i jejich právní úpravy. Tento vývoj přispěl ke vzniku nových prvků ve vztahu mezi mezinárodním právem veřejným a evropským právem.
Kniha není jen příručkou pro studium práva vnějších vztahů EU, ale umožňuje též pochopit širší právní rámec a praxi Evropské unie.

« zpět