Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH VE VYBRANÝCH STÁTECH EU Z POHLEDU DAŇOVÉ HARMONIZACE 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Zajíčková/Boháč/Večeř
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-40-3
Datum vydání prosinec 2012
Počet stran 480
Doporučená cena 590,- Kč
Sleva
Popis

Problematika daně z příjmů a DPH je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť se jedná o skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. V oblasti daňových systémů jakož i konkrétních daňových soustav států můžeme zaznamenat poměrně významný vývoj. Posun spočívající především ve sbližování daňových předpisů jednotlivých států je v oblasti našeho právního řádu patrný zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. V posledních letech se stává stále aktuálnější otázka harmonizace přímých daní na úrovni EU.
Publikace přináší zcela ojedinělý podrobný výzkum otázky harmonizace z mnoha různých pohledů, doplněný nejen o komparaci právních úprav daní z příjmů vybraných členských států EU, ale přichází i se zcela novým a bezprecedentním řešením problémů, s nimiž se harmonizace přímých daní potýká, které by mohlo být značným přínosem k nalezení kompromisu mezi členskými státy EU. V dnešní Evropské unii již nelze chápat daňové právo zcela izolovaně, ale naopak je nezbytné, s ohledem na migraci obyvatelstva za prací a vzájemnou propojenost trhů členských států, zaměřit se na analýzu daňového práva a výši daňového zatížení v ostatních členských státech EU.
Kniha obsahuje též komplexní shrnutí aktuální právní úpravy daní z příjmů a DPH ve vybraných státech Evropské unie.
Publikace se jistě stane cennou pomůckou pro teorii i praxi v oblasti právní i ekonomické.

« zpět