Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE. Vybrané problémy ekonomiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Stejkal/Kuvíková/Maťátková
Objednací číslo WK4676
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-969-2
Datum vydání únor 2013
Počet stran 172
Cena  260,- Kč
Anotace

Nová monografie „Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální otázky.
Publikace přináší zcela ojedinělý pohled na vývoj ekonomických teorií zkoumající nestátní neziskový sektor a z něj vyplývající zkušenosti a poznatky.
Podstatnou částí je i podrobné pojednání o jednotlivých právních formách neziskových organizací, zejména o jejich vzniku, fungování a zániku a financování.
Jsou zohledněny i dopady nové právní úpravy vyplývající z nového občanského zákoníku.

« zpět