Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

INVENTARIZACE - praktický průvodce +CD 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Svobodová
Objednací číslo A2364
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7263-783-6
Datum vydání únor 2013
Počet stran 408
Cena 499,- Kč
Anotace

Publikace Inventarizace - praktický průvodce + CD obsahuje úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Úplná znění právních norem jsou doplněna o podrobný výklad a komentář změn a úprav jednotlivých ustanovení tohoto prováděcího právního předpisu účinných od 1. 1. 2011.
Součástí této praktické příručky je i podrobný komentář k ustanovením novely, kterou se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2011.
České účetní standardy
Publikace Inventarizace - praktický průvodce + CD obsahuje také České účetní standardy účinné od 1. 1. 2011 a komentáře k nim včetně postupů účtování, úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, a výklad změn a úprav tohoto prováděcího právního předpisu účinných od 1. 1. 2011.

« zpět