Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

INSOLVENČNÍ ZÁKON A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ, nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kozák/Budín/Daman/Pachl
Objednací číslo WK4807
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-243-3
Datum vydání únor 2013
Počet stran 1248
Cena  2773,- Kč
Anotace

Druhé vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast. Oproti prvnímu vydání je toto vydání podstatně rozšířeno a doplněno zejména o rychle se vyvíjející insolvenční judikaturu. Druhé vydání komentáře reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od prvního vydání přijaty, mj. i na novelu č. 334/2012 Sb., která výrazným způsobem změnila postup soudů ohledně tzv. šikanózních návrhů.

Komentář je nepostradatelnou komplexní pomůckou pro insolvenční správce a další pracovníky v oblasti insolvence, pro advokáty a soudce působící v oblasti obchodního práva, pro podnikové právníky i pro ty, kteří se dostali v oblasti insolvence do postavení věřitele nebo dlužníka, případně do postavení osoby dlužníkovi blízké.

« zpět