Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kislingerová/Richter/Smrčka a kolektiv
Objednací číslo BEK54
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-497-1
Datum vydání říjen 2013
Počet stran .
Cena 360,- Kč
Anotace

Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008. Oproti předchozí úpravě znamenal revoluční změnu v celkovém přístupu k problematice úpadku podnikatelských subjektů i fyzických osob: Vytvořil lepší podmínky pro řešení úpadku podnikatelského subjektu sanačním způsobem, poprvé v novodobé české právní praxi umožnil i tzv. oddlužení, tedy řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob, a významně posílil také pravomoci věřitelů. Cílem bylo zrychlit insolvenční řízení a zvýšit jeho efektivitu.
Kniha přináší komplexní pohled na uplatňování tohoto zákona v praxi - spojuje ekonomický a právní náhled na tuto problematiku. Autoři podrobně analyzují a hodnotí dopady zákona v ekonomické i právní praxi.
Text je rozdělen do dvou částí: První část nazvaná Insolvenční právo v ČR 2008-2013: velká očekávání, přiměřená zklamání - se zabývá řadou z hlediska dopadu insolvenčního zákona klíčových otázek. Mimo jiné také situací bank jako klíčových věřitelů, ale též směřováním další legislativní činnosti v oblasti insolvenčního práva. Druhá část Mezinárodní souvislosti insolvenční praxe přináší informace o vývoji práva na Slovensku, komentář ke specifikům východních oblastí a také přehled obvyklé situace i insolvenčních řízení ve státech Evropské unie.

« zpět