Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

ÚVOD DO EVROPSKÉHO PRÁVA 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hušáková/Matějková
Objednací číslo MU36
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-4889
Datum vydání říjen 2013
Počet stran 432
Cena 650,- Kč
Anotace

    Již páté vydání úspěšné publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie.

Tato publikace:

  • Na relativně malém prostoru nastiňuje základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a je tak východiskem pro jeho následné hlubší studium
  • Obsahuje přehledně strukturovaný a graficky přitažlivý vlastní text, neopomíjí ani odkazy na četnou judikaturu a zásadnější práce z oboru evropského práva
  • Umožňuje základní bezprostřední orientaci v právu EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a přijetí předpisů k jejímu provedení
  • Zohledňuje rozšíření Evropské unie na 28 členských států po přistoupení Chorvatska

• Je určena především studentům právnických fakult a dalším zájemcům o obor evropského práva

« zpět