Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

ÚČETNÍ VÝKAZY POD LUPOU - I. Základy účetního výkaznictví 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Bokšová
Objednací číslo 810201
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-921-2
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 512
Cena 590,- Kč
Anotace

Účetním výkazům a ukazatelům, které jsou jimi prezentovány, by měli - s ohledem na svoji profesi - dostatečně porozumět podnikatelé, vlastníci, potenciální investoři, finanční manažeři, právní poradci, věřitelé, dlužníci, daňoví poradci, zaměstnanci, učitelé a studenti (nejen) ekonomických škol a v neposlední řadě i široká veřejnost.  Předpokladem toho je jednak pochopit obecné principy, na nichž jsou moderní účetní systémy konstruovány a zároveň si osvojit i způsob, jakým jsou transakce týkající se aktiv, závazků a vlastního kapitálu zobrazovány a prezentovány. Oběma těmto oblastem je kniha věnována.  Nutno předeslat, že témata nejsou pojata jako výklad českého účetnictví, ale jako obecný model účetního výkaznictví vyhovující principům tržní ekonomiky.
I když se s publikacemi obdobného zaměření můžeme u nás pod různými názvy setkat, je nutno zdůraznit, že tato publikace se od nich výrazně liší. Tím naprosto zásadním je propojení účetních výkazů se soustavou účtů a naopak, podpořené názornými ilustracemi a příklady včetně jejich souvislých zadání a řešení. Čtenář je zde systematicky veden k ekonomickému myšlení - skrze účetnictví porozumět tomu, jaký dopad má daná hospodářská transakce na finanční situaci a finanční výkonnost prezentovanou účetními výkazy, a naopak, odkud se daný ukazatel prezentovaný ve výkazu „bere". Nadto jsou zde demonstrovány systémové vazby mezi jednotlivými výkazy, což je pro pochopení účetnictví naprosto zásadní. Čtenář tak získává potřebný nadhled, aniž by mu bylo dovoleno zapadnout do pokušení spatřovat v účetnictví jen soubor předpisů či formálních pravidel, pro jejichž zvládnutí stačí dobrá paměť.

« zpět