Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

EVROPSKÉ MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ V KONTEXTU PRACOVNÍHO PRÁVA 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kadlecová
Objednací číslo WK0628
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-341-8
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 212
Cena  344,- Kč
Anotace Publikace se zabývá otázkami evropského mezinárodního práva soukromého, na které autorka nahlíží optikou pracovního práva. Kromě stručného nástinu vývoje EMPS se zaměřuje na jednotlivé prameny práva v této oblasti - v první řadě oběma základními kodifikacemi norem kolizních a norem mezinárodního práva procesního, tj. nařízeními Řím I a Brusel I.

V dalším výkladu se publikace věnuje klíčové harmonizační úpravě, kterou představuje Směrnice o vysílání pracovníků, a také kolizní regulaci mimosmluvních závazkových vztahů, tj. nařízení Řím II -  zejm. jeho ustanovením týkajícím se kolizní úpravy protestní akce v kolektivním vyjednávání. V závěru je pozornost věnována odpovídající české vnitrostátní úpravě, tj. relevantním aspektům ZMPS a Nového ZMPS a relevanci těchto úprav ve vztahu k výše uvedeným úpravám evropského práva.
« zpět