Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

PRŮVODCE ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB PROBLEMATIKOU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HORNICKÉ ČINNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kočí/Kopecká/Stiebitz
Objednací číslo A2800
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7263-834-5
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 400
Cena 449,- Kč
Anotace Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifikace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další.
Do určité míry může tato kniha nahradit drahé přípravné kurzy na zkoušku z odborné způsobilosti pro OZO BOZP.
Obsah publikace
Aktuální průvodce BOZP seznamuje se základní problematikou BOZP, rozebírá vztahy a odpovědnost příslušných pracovníků, ať jde o pracovníky organizace, nebo dodavatelských subjektů, shrnuje informace o orgánech státní správy a samosprávy a jejich působnosti na úseku požární ochrany, uvádí do problematiky hodnocení rizik. V knize jsou rozebrány právní předpisy týkající se BOZP, pozornost je věnována rovněž kontrolním orgánům BOZP a jejich působnosti a pravomocem.
V neposlední řadě publikace reaguje na vliv využívání externích dodavatelů v báňském podnikání při zajišťování výkonu jednotlivých výrobních a servisních operací, mapuje základní rizika a specifická ohrožení při dobývání nerostných surovin.
« zpět