Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

DĚDICKÉ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Schelleová/Schelle
Objednací číslo 810101
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-931-1
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 152
Cena 285,- Kč
Anotace

Cílem publikace o dědickém právu je především seznámit co nejširší veřejnost s novým pojetím dědického práva tak, jak je upraveno v novém občanském zákoníku, a dědického řízení, které je obsaženo v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Autoři psali knihu na základě textu zákonů, jejich důvodových zpráv a zkušeností autorů z advokátní praxe a publikace na toto téma. Žádné jiné zdroje o novém pojetí dědického práva v době dokončení rukopisu nebyly k dispozici. Autoři předpokládají, že kniha o dědickém právu se stane základem dalších rozšířených vydání, kam již budou moci zapracovat zkušenosti právní praxe nové právní úpravy dědictví a názory právní teorie.

« zpět