Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

OCEŇOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Strouhal a kolektiv
Objednací číslo WK0594
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN  978-80-7478-366-1
Datum vydání prosinec 2013
Počet stran 420
Cena  440,- Kč
Anotace Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních letech diskutuje přesun z výkaznictví v historických cenách směrem k výkaznictví v reálných hodnotách, a tak autoři tohoto titulu právě tuto oceňovací bázi podrobují kritické analýze. Kniha rovněž naznačuje dopady těchto různých oceňovacích modelů na vybrané finanční ukazatele.
« zpět