Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ s komentářem a příklady k 1. 1. 2014 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Ženíšková
Objednací číslo 2188
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7263-861-1
Datum vydání únor 2014
Počet stran 160
Cena 259,- Kč
Anotace

Příručka „Pojistné na sociální zabezpečení…“ obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ.
Změny v sociálním zabezpečení pro rok 2014
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je uveden ve znění k 1. 1. 2014. Od tohoto data dochází ke změnám v okruhu poplatníků pojistného, které navazují na změny v nemocenském pojištění. Další změny souvisejí se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například výše maximálního vyměřovacího základu.
Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. U OSVČ se mění i stanovení výše základu pro nemocenské pojištění a minimální základ pro důchodové pojištění u nemocensky pojištěných OSVČ.
Nové příklady z praxe roku 2013
Publikace „Pojistné na sociální zabezpečení…“ je rozšířena o nové příklady a výklady v návaznosti na zkušenosti získané s prováděním sociálního zabezpečení v průběhu roku 2013. .

« zpět