Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Řešení bagatelních deliktů  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor .
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-90-8
Datum vydání duben 2014
Počet stran 128
Cena 240,- Kč
Anotace

Monografie se věnuje problematice bagatelních deliktů z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních odvětví.Cílem publikace je analyzovat stávající systém deliktního práva se zaměřením na vzájemné vztahy jednotlivých druhů právní odpovědnosti a zabývat se změnou stávajících či vytvořením nových institutů, jejichž prostřednictvím by bylo možné problematiku bagatelních deliktů v budoucnu efektivně řešit.

Autoři věnují pozornost zejména bagatelním trestněprávním deliktům, jejichž postihem by mohlo dojít k hypertrofii trestní represe, což je v příkrém rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe, požadující uplatnění trestní odpovědnosti pouze v případě těch nejzávažnějších deliktů.

Publikace je určena především členům akademické obce a jiné odborné veřejnosti. Může být však užitečnou pomůckou také pro studenty právnických fakult k prohloubení znalostí problematiky deliktní odpovědnosti.

« zpět