Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Lavický a kolektiv
Objednací číslo EVK14
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-529-9
Datum vydání červen 2014
Počet stran 2400
Cena 2990,- Kč
Anotace

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska.

* Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva.
* Základní zásady soukromého práva kladou důraz na svobodu jednotlivce a spravedlnost.
* Svéprávnost člověka lze omezit nejdéle na tři roky a po jeho zhlédnutí.
* Člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není známo, kde se zdržuje, lze prohlásit za nezvěstného.
* Právnické osoby se dělí na korporace (spolky), fundace (nadace a nadační fondy) a ústavy.
* Novým kontrolním nástrojem ochrany zájmů opatrovance je opatrovnická rada.
* Relativní neplatnost právních jednání se preferuje před neplatností absolutní.

« zpět