Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON, ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kameník/Hrabánková/Orlová
Objednací číslo WK3417
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-471-2
Datum vydání červenec 2014
Počet stran 376
Cena  790,- Kč
Anotace Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských úřadech a nastiňuje vzájemnou provázanost těchto dvou předpisů. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých dlouholetých zkušeností z odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.

S ohledem na velkou rozšířenost podnikání v režimu živnostenského zákona může tato publikace sloužit nejen pracovníkům živnostenských úřadů jako nesmírně užitečné vodítko při jejich práci, ale i širší odborné a podnikatelské veřejnosti, která je nucena zabývat se otázkami, o kterých je pojednáváno v tomto komentáři, v souvislosti se svou činností prakticky neustále.
« zpět