Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Komentář. Svazek IV. (Dědické právo) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Švestka/Dvořák/Fiala a kolektiv
Objednací číslo WK5394
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-509-2
Datum vydání srpen 2014
Počet stran 698
Cena  1213,- Kč
Anotace komentář:
•poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
•přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
•upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
•přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
•obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
•cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
•zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.
« zpět