Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Evropské právo. 5. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Tichý/Arnold/Zemánek/Král/Dumbrovský
Objednací číslo AI11
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-546-6
Datum vydání prosinec 2014
Počet stran 800
Cena 1190,- Kč
Anotace

• páté vydání populární učebnice je nejen systematickým výkladem unijního práva, ale i komentářem ke klíčovým ustanovením tohoto právního odvětví
• přináší výklad pramenů primárního a rovněž i sekundárního unijního práva
• reflektuje ideový kontext a rozvoj základních konceptů, na nichž je evropská integrace a především Evropská unie postavena
• zohledňuje změny, jež se týkají poslední bankovní a finanční krize, úrovně vztahu unijního práva k právním řádům členských států při prosazování zásady přednosti unijního práva, oblasti měnové unie a v neposlední řadě i uskutečňování sociální a energetické politiky
• Obsahuje podrobný přehled judikátů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie, rozhodnutí Komise a i některých soudů členských států, které jsou v textu učebnice vykládány

« zpět