Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zvláštní soudní řízení 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor WipplingerováZahradníková/Spurná
Objednací číslo .
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-683-9
Datum vydání leden 2015
Počet stran 236
Cena  430,- Kč
Anotace
Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených  zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Recenzent může s potěšením konstatovat, že se autorkám vytyčený cíl podařilo velmi zdařile naplnit.


Problematika zvláštních řízení soudních je dnes upravena novým právním předpisem, který si vyžaduje i zpracování z hlediska studijního a výkladového. Na tuto situaci autorky reagovaly a vyšly vstříc čtenáři tím, že svůj výklad stručně doplnily o hmotněprávní úpravu v občanském zákoníku, která je nová, a je proto nejenom vhodné, ale i potřebné spojit výklad hmotněprávního základu v občanském zákoníku s novou procesní úpravou. V tomto ohledu jde o jednu z předností této učební pomůcky, kterou by oponent rád vyzdvihl, neboť pomáhá čtenáři lépe pochopit předkládanou problematiku civilního nesporného řízení v souvislostech s občanským zákoníkem.

« zpět