Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Základy obchodního práva (vysokoškolská učebnice)  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Štenglová/Dědič/Tomsa a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-052-9
Datum vydání leden 2015
Počet stran 464
Cena 590,- Kč           
Anotace

Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále na klíčové pojmy, jakými jsou podnikatel a podnikání, obchodní firma, obchodní závod a obchodní tajemství. Dále se vykládá právo obchodních korporací (včetně jejich nadnárodních forem) a přeměna obchodních společností a družstev. Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže, včetně kapitoly věnované nekalé soutěži.

Učebnice se nevěnuje zejména některým typicky obchodním závazkovým vztahům, upraveným nyní v novém občanském zákoníku, které budou součástí další připravované učebnice. Cenné papíry a související problematika podnikání na kapitálovém trhu a kolektivního investování si rovněž zaslouží učebnici samostatnou.

Učebnice je určena primárně pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.

« zpět