Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nemovité věci v podnikání - 2. aktualizované a rozšířené vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vychopeň
Objednací číslo WK13955
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-634-1
Datum vydání leden 2015
Počet stran 216
Cena  267,- Kč
Anotace
Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. V jednotlivých kapitolách knihy jsou objasněny nejen běžné, ale i některé specifické právní, účetní a daňové otázky související s používáním nemovitých věcí při podnikání, a to podle aktuálně platné právní úpravy.

Publikace vychází z právního stavu v roce 2014, ale v některých kapitolách jsou zmíněny i nové změny od 1. 1. 2015.

« zpět