Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Automobil (nejen) v podnikání, 4. aktualizované a rozšířené vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pikal
Objednací číslo 14166.
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-705-8
Datum vydání březen 2015
Počet stran 160
Cena  294,- Kč
Anotace
Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se daňové problematiky spojené s používáním automobilů a dále cestovních náhrad (náhrada jízdních výdajů). Kromě problematiky týkající se daně z příjmů je velký prostor v knize věnován také otázkám týkajících se DPH a daně silniční.

V knize jsou řešeny i otázky nedaňového charakteru související s provozem vozidel (např. postup v případě havárie).

Výhodou této knihy je to, že se jedná o dotazy z praxe, které nebyly „uměle“ vytvořeny autory.

V knize jsou uvedeny ustanovení některých zákonů, které se přímo či nepřímo dotýkají vozidel

Otázky jsou roztříděné do 16 tematických okruhů.

« zpět