Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Účastenství v civilním soudním řízení  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šínová/Juráš
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-78-6
Datum vydání červen 2015
Počet stran 256
Cena 390,- Kč           
Anotace

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních.

Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho zákonné definice, jakož i na předpoklady účastenství. Dále vykládá instituty procesního společenství účastníků, přistoupení a změny účastníků, hlavní a vedlejší intervence a procesního nástupnictví. Samostatná kapitola je věnována zvláštním procesním subjektům, jako je státní zastupitelství či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zvláštností knihy jsou komparace s jinými právními úpravami včetně právní regulace Ruska.

Publikace nabízí řešení problémů současných civilněprocesních norem, které stále nesou stopy historických okolností svého vzniku, a slouží tak jako účelný zdroj informací pro odbornou právnickou veřejnost.


« zpět