Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dědič/Lasák/Kříž a kolektiv
Objednací číslo 14766
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-852-9
Datum vydání červenec 2015
Počet stran 430
Cena  650,- Kč
Anotace

Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komanditní a veř. obchodní spol.) a kapitálových společností (s. r. o. a a. s.). Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a podrobně členěny. Každý judikát je uveden názvem, který charakterizuje jeho obsah, dále obsahuje výčet ustanovení, na něž se vztahuje, právní větu, prameny vč. označení v systému ASPI, příp. poznámku autora a použitelností pro typy společností.

Čtenář zde nalezne všechny relevantní informace o použitelné judikatuře, a publikace je tak nepostradatelnou pomůckou pro orientaci v dané oblasti, a to pro soudce, advokáty i další subjekty, které přicházejí do kontaktu s problematikou obchodních společností.

« zpět