Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Veteška
Objednací číslo 14984
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-898-7
Datum vydání září 2015 2015
Počet stran 252
Cena  325,- Kč
Anotace
Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a práva, vyžaduje interdisciplinární přístup, který v současnosti patrně nejlépe aplikuje tzv. sociální andragogika.

Čtenáři se seznámí s technikami a metodami mediace a s praktickým neformálním a strukturovaným procesem řešení konfliktů v řadě zemí. Mediátor je představen jako nestranná osoba pomáhající sporným stranám formou vyjednávání nalézt řešení v jejich sociálně a právně složité situaci. Mediátora publikace vnímá jako nezávislého odborníka na efektivní vyjednávání a komunikaci.

« zpět