Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Legal English 2nd edition  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Totzi/Přidalová
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-087-1
Datum vydání září 2015
Počet stran 256
Cena 350,- Kč           
Anotace

Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj, zároveň se snaží rozvíjet znalosti obecného jazyka.

Jednotlivé lekce obsahují texty s právní tématikou, klíčová slovíčka, případy z právní praxe, otázky k zamyšlení a několik druhů cvičení. Některé úkoly studenty motivují ke srovnání českého právního systému s anglo-americkým systémem common law.

Učebnice byla ve druhém vydání doplněna o další témata (závazkové právo, pracovní právo) a aktualizována v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Uživatelskou přitažlivost umocňují obrázky a veselé ilustrace.

Abstract:

This textbook of legal English is suitable for students of law, applied linguistics, translators and interpreters. It is aimed at providing students with necessary background in legal English for their professional development, as well as improving general language skills.

The lessons include legal texts, key terms, cases, problems followed by questions or tasks and wide range of interactive exercises. Some tasks encourage the student to compare the Czech legal system with the Anglo-American common law system.

In the second edition, the textbook was supplemented by additional topics (contract law, employment law) and updated in connection with the recodification of the Czech civil law. Use appeal is intensified with pictures and joyful illustrations.

« zpět