Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Bahýlová/Kocourek/Vomáčka
Objednací číslo BK5
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-589-3
Datum vydání listopad 2015
Počet stran 312
Cena 790,- Kč
Anotace Posuzování vlivů na životní prostředí je specifickým právním postupem, jehož cílem je mj. získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí ve vztahu k činnostem, jež mohou mít dopady na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. Komentář zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nabízí podrobný výklad platné právní úpravy, s důrazem na zohlednění recentní judikatury (zejména správních soudů a soudního dvora EU). Předkládá se tak publikace, která si klade za cíl být přínosnou pomůckou nejen pro čtenáře z řad odborné právnické veřejnosti (advokáti, soudci, pracovníci správních úřadů, akademici), ale též pro ty, jichž se práva a povinnosti vyplývající z právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí bezprostředně týkají (investoři, veřejnost, dotčená veřejnost).
« zpět