Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šínová/Kovářová Kochová a kolektiv
Objednací číslo AI16
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-600-5
Datum vydání leden 2016
Počet stran 360
Cena 590,- Kč
Anotace Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podrobné pojednání o právu insolvenčním v jeho nestandardním pojetí dodržuje systematiku zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V neposlední řadě je výklad věnován také části páté občanského soudního řádu, která má specifickou povahu a spolu se zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tvoří právní rámec soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy.
I s ohledem na graficky oddělenou systematiku svého textu může být publikace vhodnou pomůckou při zpracování odborných analýz týkajících se insolvenčního či exekučního práva, popř. ochrany soukromých subjektivních práv, do kterých bylo orgány veřejné správy zasaženo, dále při studiu práva, jakož i při každodenní praxi advokátů, soudců, soudních exekutorů, insolvenčních správců či správních úřadů.

Kolektiv autorů

Klára Hamuľáková, Marek Juráš, Jana Petrov Křiváčková, Romana Smyčková, Karel Svoboda, Marek Števček
« zpět