Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2016 – 374 postupů účtování 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Svobodová a kolektiv autorů
Objednací číslo A5667
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-004-1
Datum vydání březen 2016
Počet stran 656
Cena 519,- Kč
Anotace
Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti.

 

Komplexní přehled aktuální legislativy

V této publikaci naleznete informace o všech změnách v oblasti účetnictví těchto vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2016 a právních předpisů týkajících se uvedené oblasti, tj. vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky – ustanovení novelizovaná k 1. 1. 2016, vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech – ustanovení novelizovaná k 1. 1. 2016, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2016. Dále tato publikace obsahuje úplná znění Českých účetních standardů č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky s vyznačením změn k 1. 1. 2016 včetně názorných příkladů postupů účtování.

« zpět