Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Bezouška/Hulmák/Psutka/Doležal
Objednací číslo 15572
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-090-6
Datum vydání březen 2016
Počet stran 748
Cena  960,- Kč
Anotace
Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně v právní terminologii.

Autoři se v souvislosti s uvedenými změnami zamysleli nad tím, jak se vypořádat s dosavadní judikaturou, jako významným vodítkem pro interpretaci právních předpisů. Výsledkem jejich snahy je tato monografie, která zpracovává více než tisíc rozhodnutí, která jsou uspořádána do rejstříků tříděných podle různých kritérií. V prvním rejstříku, jenž je tříděn podle ustanovení nového občanského zákoníku, jsou jednotlivá rozhodnutí autory komentována a doplněna o informaci, zda jsou či nejsou použitelná po rekodifikaci. Kritérii pro třídění druhého a třetího rejstříku byla data vydání rozhodnutí a klíčová slova.

Čtenáři všech právních profesí i studenti práv jistě ocení tuto publikaci, která jim pomůže se v rozsáhlé judikatuře orientovat.

« zpět